Om School of Golf

På Scandinavian School of Golf gör vi det möjligt för Europas bästa golftalanger att kombinera ett professionellt idrottsutövande med akademiska studier på Högskolan i Halmstad.

Scandinavian School of Golf är ett fristående komplement till högskoleutbildningen Professionell idrottskarriär och arbetsliv 180 hp. Scandinavian School of Golf är ett privat finansierat initiativ som ger utbildningens studenter fantastiska möjligheter att utvecklas rent golfmässigt, samtidigt som man studerar idrottsvetenskap på Högskolan i Halmstad. Denna möjlighet är unik i Europa.

Scandinavian School of Golf startades hösten 2008. Motivationen var att det inte fanns en motsvarande utbildning i Sverige. Alternativet var att åka till USA för studier och träning och det har visat sig passa bara ett fåtal spelare då träningskulturen i USA skiljer sig ganska mycket mot den svenska. Grundfilosofin med Scandinavian School of Golf är att kombinera studier och idrott i en bra miljö. Högskolan i Halmstad är känd för sitt rika utbildningsutbud och ligger dessutom i en av Sveriges golftätaste regioner, även kallat Golfhuvudstaden, vilket ger de rätta förutsättningarna att kombinera akademiska studier med golfträning inom ramen för School of Golf.

Att vara golfare idag innebär hårda krav och tuffa prövningar. Mer kunskap och insikt kring spelets olika moment ökar avsevärt förutsättningarna att lyckas. Dessutom ger en akademisk examen bättre möjligheter i livet efter golfkarriären. En trygghet att bära med sig!

För mer information om utbildningen och dess antagningskrav, klicka HÄR.

Halmstad erbjuder de bästa förutsättningarna för golf. På bekvämt avstånd från Högskolan finns flera riktigt bra golfbanor med ypperliga träningsmöjligheter utomhus från mars till november. Flera av dessa golfbanor i Halmstad erbjuder dessutom obegränsade tränings- och spelmöjligheter till våra studenter. Högskolans idrottshall erbjuder dessutom träningsmöjligheter hela året då det hänger ett stort nät i hallen som fångar upp bollar.

Studenter vid School of Golf har tillgång till en mängd stödpersoner under åren på Högskolan. Det innebär stöd inom den idrottsliga utvecklingen och från lärare i de kurser som ingår i utbildningen. En del har dessutom dubbla funktioner som både lärare och tränare. Detta ökar möjligheterna att teori och praktik kopplas samman på ett bra sätt. I nätverket kring School of Golf finns dessutom sjukgymnaster, läkare, kostrådgivare, psykologer och idrottspsykologiska rådgivare till hands.

School of Golf erbjuder träningsmöjligheter som helt enkelt
saknar motstycke i Sverige.

 

Våra kärnvärderingar

Helhet

Scandinavian School of Golf bygger på en helhet där vi ser på idrottaren ur ett perspektiv som inte enbart innefattar den idrottsliga karriären. Möjligheten att skapa en akademisk grund för ett framtida yrkesliv efter avslutad idrottskarriär är minst lika viktigt. Vi har en syn på hela människan, inte bara idrottaren och därför är det viktigt för oss att de ungdomar som är en del av konceptet känner en trygghet i den utgångspunkten.

Kompetens

Högskolan i Halmstad är en av landets främsta institutioner då det gäller forskning inom området idrott och hälsa. Nationellt ledande forskarkompetens inom olika områden, som exempelvis idrottspsykologi, medför att vi kan skapa förutsättningar på toppnivå för våra studenter. Vi har också tillgång till den senaste tekniska utrustningen för att kunna leda utvecklingen och inom ramen för Scandinavian School of Golf skapa möjligheter att lyfta idrotten till nya nivåer.

Professionalism

Våra studenters strävan efter en professionell idrottskarriär är något som genomsyrar vår verksamhet – från forskning, via studier, till skapande av förutsättningar för idrottslig utveckling. Att motsvara förväntningarna från elitsatsande idrottare genom att erbjuda ett professionellt koncept är en utmaning som bidrar till vår drivkraft. Genom en långsiktig syn på verksamheten är vi övertygade att vår strategi kommer att leda till framgångar både på och utanför idrottsarenorna.

Efter School of Golf

Utbildningen ger dig goda förutsättningar att vara verksam som professionell idrottsutövare. Dessutom är idrottsbranschen en stor industri med många spännande arbetsuppgifter. Utbildningens unika inriktning mot idrott och arbetsliv ger dig förutsättningar för att arbeta med att utveckla såväl dig själv som andra individer, grupper och organisationer inom och utanför idrotten.

Studenterna på School of Golf erbjuds förutsättningar i toppklass för att kunna utvecklas som golfspelare. Miljön på högskolan och de skräddarsydda akademiska studierna tillsammans med spelarens individuella förutsättningar skapar fantastiska möjligheter att nå nya nivåer inom golfen.

Men skulle en karriär som professionell golfspelare utebli, så ger utbildningen en bra grund för andra yrkesval både inom och utanför golfen. Inom golfen finns flera områden där den kunskap som studenterna får under tiden på Högskolan kan användas. Till exempel utrustning, tränarskap, fysisk träning och idrottspsykologisk rådgivning. Även om det krävs vidareutbildning för att kunna arbeta inom dessa områden lägger utbildningen en bra grund för flera yrkesområden, ny kunskap och förståelse.

Det råder alltså inga tvivel om att utbildningen ger en stabil grund oavsett karriär. Dessutom verkar vi för att studenterna behåller kontakten med varandra och nya studenter inom programmet. Detta innebär ett stort nätverk av golfare och andra idrottare som kan stötta varandra under livet.

School of Golf – En professionell karriär.