Utvärderingsläger del 2

I tisdag genomfördes sista delen av årets utvärderingsläger. Mycket fokus låg på delarna i  botten av pyramiden. Exempel på diskussion gällande träningsförutsättningar var: “Vad behöver du mer av för att nå nästa nivå?” samt “Vilka kunskaper behöver du?“.

Skärmavbild 2015-11-04 kl. 15.16.13

Jämför man golf med till exempel en lagidrott så skiljer sig golfen med att spelarna generellt sätt har färre tränarledda träning än vad lagidrotter har. Följdfrågan blir då: behöver jag mer tid med min tränare för att kunna ta nästa steg? Spelarna diskuterade även hur de kan hjälpa varandra genom att filma och ge feedback till varandra.

Det som spelarna lyfte fram som viktiga delar i deras förutsättningar att fortsätta utvecklas var mer kunskap kring spelstrategi, sponsring och kost.

Spelarna fortsätter nu detta arbetet med individuella utvärderingar och skapandet av en framtidsplan. På vägen fram har de självklart varandra och coacherna på School of Golf som stöd och bollplank.