Utvärderingsläger del 1

Igår genomfördes första dagen av två, av höstens utvärderingsläger på School of Golf. Syftet med lägret att att skapa ytterligare kunskap kring hur spelarna på bästa sätt genom att analysera sin statistik och utvärdering sedan kan skapa en plan för framtiden. Det är statistiken och utvärderingen som ger facit på vart spelarna står idag med sin golf. I kombination med de mål som spelarna har skapas sedan en tydlig och detaljerad plan kring hur jag ska ta mig från där jag är idag till mitt mål.

IMG_4033

En fråga som diskuterades igår var, “Vilka personliga egenskaper behöver du utveckla för att nå toppen?” Exempel på svar från denna diskussionsfråga blev: stå i centrum, planeringsförmåga och våga fråga.

IMG_4042

Följdfrågan blev därefter: “För att utveckla dessa egenskaper, vad behöver du göra mer av och mindre av i form av beteenden?”

Exempel på svar blev här:
Oftare ställa mig längst fram i diskussioner, utmana andra i närspel, hålla tal.
Börja använda kalender, planera min träningsvecka, göra det viktigaste först.
Ställa fler frågor även till personer jag inte känner.
Fredrik Wetterstrand, tränare på School of Golf förklarar att när man vill utveckla en egenskap eller ett beteende börjar det ytterst sällan med ett “yes, jäklar vad jag känner för att köpa en ny kalender” eller “fasen vad gött att få hålla ett tal under middagen”. Det börjar med att man ändrar ett beteende, dvs gör mer av det man vill. Först därefter kommer den goa känslan av att man utvecklats, känner sig bekvämare osv.

IMG_4035

Spelarna hade även gemensamma diskussioner om styrkor och svagheter. Inledningsvis fick spelaren själv säga vad den ansåg sin styrkor och svagheter var och sedan fick övrig i gruppen ge sin bild och feedback kring detta. Ibland ser omgivningen andra styrkor och svagheter som man som spelare själv kanske inte upplever. Detta skapar en ärlig utvärdering kring just styrkor och svagheter.

IMG_4029

 

Utvärderingslägret har sitt nästa tillfälle 10/11, så fortsättning följer…